Подаци о АСППОКУ

  • Име: Алтернативни српски политички покрет, скраћено - АСППОК.
  • Облик организације: Сарадња путем интернета.
  • Политичка одредница: Не идеолошка и не страначка организација.
  • Циљеви и деловање АСППОК-а су јавни.
  • Представници АСППОКА раде у тајности, што је мера заштите од политичке мафије.
  • Организација посвећена бољем уређењу државе и уништењу политичке мафије.